Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Jakisproblem
13:07
2185 479f
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viazamknioczy zamknioczy
Jakisproblem
13:07
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viazamknioczy zamknioczy
Jakisproblem
09:08
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Jakisproblem
08:59
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamojanazawsze mojanazawsze
Jakisproblem
08:31
7567 67c3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viamefir mefir
Jakisproblem
07:37
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viaoversensitive oversensitive

March 27 2017

Jakisproblem
11:02
0755 14f5 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaserenite serenite
Jakisproblem
10:45
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaelinela elinela
10:45
8426 25f9

since-the-900s:

link6echo:

snitchwillow:

woodelf68:

catgifcentral:

…and she’s gone 

Another victim of the Void.

I love her facial expression right before she slips through lol. she just pauses and is like “welp, here I go, goodbye world”

I woke my bf up by cackling for WAY too long over this

Reposted fromgreggles greggles viaBlackxKing BlackxKing
Jakisproblem
10:42
6761 4781 500
Reposted fromtfu tfu viaKropledonosa Kropledonosa

March 23 2017

20:36
9816 719d

gentlemansssecrets:

Let me eat out your nipples (;

Reposted fromamatore amatore viagronsaker gronsaker

March 22 2017

Jakisproblem
12:15
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viastrzepy strzepy
Jakisproblem
12:13
Jakisproblem
11:13
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaclaudelle claudelle
Jakisproblem
10:52
hiergeblieben
Reposted fromlooque looque viaAmericanlover Americanlover
Jakisproblem
08:48
5591 1daf 500
Reposted fromoll oll viaolgush olgush

March 21 2017

Jakisproblem
22:33
Jakisproblem
22:29
9713 0ec8
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
22:29
0168 621a

arhitms12569:

gorgonsach:

partyslam:

listen i’m not in the fucking mood

I’m so uncomfortable 😓😓😓

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viatishka tishka
22:27
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl