Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

Jakisproblem
06:57
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus vianutt nutt

May 09 2019

Jakisproblem
13:03
0391 7db1 500
Reposted fromoll oll
Jakisproblem
11:58
3291 a142
Reposted fromjottos jottos viacarmenluna carmenluna
Jakisproblem
11:58
5516 2876 500

November 08 2018

Jakisproblem
17:42
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl

October 29 2018

Jakisproblem
10:31
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda

October 23 2018

Jakisproblem
14:31
1314 0af1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
Jakisproblem
14:26
0059 2f9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
Jakisproblem
14:16
0175 5279 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaall-about-kate all-about-kate

October 19 2018

Jakisproblem
11:59
7172 2da5

October 18 2018

Jakisproblem
07:13
4279 3d27 500
Reposted fromoll oll viacarmenluna carmenluna

October 15 2018

Jakisproblem
11:05
0520 e5df 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaBBart BBart
07:32
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)

October 04 2018

Jakisproblem
11:21
8713 381c
Jakisproblem
08:57
Reposted fromFlau Flau viaidylla idylla
Jakisproblem
08:37

October 01 2018

Jakisproblem
12:38
5720 f4e6 500
Reposted fromzciach zciach vialikenobody likenobody
Jakisproblem
10:34
3349 e134 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viarunkenstein runkenstein
Jakisproblem
10:25
Tak wiele nauczyłaś mnie w ciągu ostatnich lat. By nigdy się nie poddawać. By kochać kogoś, kto jest tego wart, ze wszystkimi jego wadami. Ale nauczyłaś mnie również jednej rzeczy, której teraz najbardziej potrzebuję - gdy życie powala cię na ziemię, wstań i rozejrzyj się za jedną pozytywną rzeczą, bo zawsze jakaś będzie. I trzymaj się tej dobrej rzeczy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaembrace embrace
Jakisproblem
10:22
4941 2c53 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaantibia antibia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl