Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Jakisproblem
09:03

August 07 2018

Jakisproblem
09:21
Reposted frommrrru mrrru viakotfica kotfica
Jakisproblem
09:04
9870 1f95
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaelinela elinela
Jakisproblem
08:58
1211 919b
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

August 06 2018

Jakisproblem
12:40
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viakotfica kotfica
Jakisproblem
12:40
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viamieszu mieszu

July 11 2018

Jakisproblem
13:43
7563 f8f5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapunisher punisher
Jakisproblem
08:35
Jakisproblem
08:25
Jakisproblem
08:24
9244 6144 500

July 02 2018

Jakisproblem
10:18
2014 fec4 500
Reposted fromkapelino kapelino viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Jakisproblem
10:15
Jakisproblem
10:14
Po prostu chcę życia, w którym o poranku zaczytana w książkę, będę czuć jego ciało tulące się do mnie, widzieć jego uśmiech delikatny… Jego oczy o poranku zaspane, jego głos kojący każdego dnia już do końca mojego życia. I jego dłoń, głaszczącą moje włosy, czuć, bo wtedy wiem, że jest blisko… I ja - j e s t e m.
— Wiktoria Błędzka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

June 29 2018

Jakisproblem
12:44
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.

June 28 2018

Jakisproblem
07:45

June 26 2018

14:38

June 21 2018

Jakisproblem
13:45
9993 37c4 500
NOPE.
Reposted fromnutt nutt
Jakisproblem
13:17
8635 d217 500
Reposted fromtfu tfu viamyword myword
Jakisproblem
13:17
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamyword myword

June 20 2018

Jakisproblem
06:36
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl