Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

Jakisproblem
14:31
8467 8669 500
Reposted frommalice malice vianezavisan nezavisan

October 30 2019

Jakisproblem
09:16
Życie za każdą decyzję wystawia rachunek. Nie ma błędów, które można popełnić, nie płacąc.
— Agata Kołakowska - "Kolejny rozdział"

October 23 2019

Jakisproblem
07:41
7031 3fd9 500
Jakisproblem
07:38
5898 c5cd 500
Reposted fromministerium ministerium viaBBart BBart
Jakisproblem
07:34
Reposted fromFlau Flau viacarmenluna carmenluna

October 09 2019

Jakisproblem
10:35
Jakisproblem
09:22
8667 147d 500
Reposted froms3 s3 viaLuukka Luukka

October 08 2019

Jakisproblem
13:13
4359 a5e4 500
Reposted fromtichga tichga viachowchow chowchow
Jakisproblem
13:09
Lubię, gdy porno ma jakiś sensowny scenariusz, fabułę, przedstawia konkretna historię. Gdybym chciał obserwować, jak coś pierdoli się bez powodu, spojrzałbym na swoje życie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne

October 01 2019

Jakisproblem
14:22
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianyaako nyaako
Jakisproblem
14:22
5691 3392 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianyaako nyaako

September 25 2019

Jakisproblem
15:42
9759 b49f
Reposted frommiststueck miststueck viaBabson Babson
Jakisproblem
15:41
0781 2c73 500
Reposted fromerq erq viasiostra siostra
Jakisproblem
15:38
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec? Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaonlyhope onlyhope
Jakisproblem
15:38
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viagregorczykm gregorczykm
Jakisproblem
13:21
Jakisproblem
13:19
5366 5c98
How to picture sadness
Jakisproblem
13:08
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny viaaura-lunaris aura-lunaris
Jakisproblem
13:02

August 08 2019

Jakisproblem
13:22
6010 a59f 500
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl