Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

Jakisproblem
13:22
6010 a59f 500
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
Jakisproblem
13:14
5389 104b 500

July 23 2019

Jakisproblem
17:28
7740 df42 500
Poznań, Garbary
Reposted fromaletodelio aletodelio viacarmenluna carmenluna

July 03 2019

Jakisproblem
09:58
8187 d727 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaNoCinderella NoCinderella
Jakisproblem
09:53
8913 2f03
Reposted fromOhSnap OhSnap viajustaperson justaperson

June 13 2019

Jakisproblem
12:25
9951 2fa8
Reposted fromgreensky greensky viacarmenluna carmenluna
Jakisproblem
09:51
0359 e3c8 500
Reposted fromhagis hagis viaLuukka Luukka

June 11 2019

Jakisproblem
14:03
Grawitacja nie istnieje, to życie po prostu jest ciężkie.
— Stephen King, Doktor Sen
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
Jakisproblem
13:57

June 04 2019

Jakisproblem
13:08
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaHoHo HoHo
Jakisproblem
13:08
Reposted frombluuu bluuu viaLuukka Luukka
Jakisproblem
13:08
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viaszydera szydera

May 30 2019

Jakisproblem
20:17
1775 8cb2
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
Jakisproblem
07:50
1401 519e 500
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna

May 23 2019

Jakisproblem
06:57
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus vianutt nutt

May 09 2019

Jakisproblem
13:03
0391 7db1 500
Reposted fromoll oll
Jakisproblem
11:58
3291 a142
Reposted fromjottos jottos viacarmenluna carmenluna
Jakisproblem
11:58
5516 2876 500

November 08 2018

Jakisproblem
17:42
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl

October 29 2018

Jakisproblem
10:31
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl