Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Jakisproblem
17:46
1445 5167
romance is not dead
Reposted frompanpancerny panpancerny viaBBart BBart
Jakisproblem
17:46
7711 cfc8
Reposted fromtfu tfu viaBBart BBart
Jakisproblem
17:45
2320 5492 500
Jakisproblem
17:43
Jakisproblem
17:43
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutline outline
Jakisproblem
17:42
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viajustaperson justaperson
17:42
Jakisproblem
17:41
Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
Jakisproblem
17:41
Jakisproblem
14:02
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiezwyykla niezwyykla
Jakisproblem
13:55
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viaaynis aynis
Jakisproblem
12:16
7342 80ce 500
Reposted fromoll oll viasiostra siostra

August 21 2017

Jakisproblem
13:20
3086 2d40
Reposted fromnezavisan nezavisan viahysterie hysterie
Jakisproblem
13:19
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viahope24 hope24
Jakisproblem
13:18
8168 56f8 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viafabuleux fabuleux
Jakisproblem
12:10
9923 6dac
Reposted fromtfu tfu
Jakisproblem
10:36

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Jakisproblem
09:39
3971 2994 500
Reposted fromtfu tfu viamol mol
Jakisproblem
09:39
Jakisproblem
09:38
6994 5acc
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viameganne22 meganne22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl