Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

Jakisproblem
14:45
A ja przecież wcale nie chcę tak wiele. Ciepłego wiatru, piegów, których nie cierpię, krótkich sukienek, kapeluszy i lekkich butów. Spoglądania na świat zza szkieł okularów przeciwsłonecznych. Chcę czytania książek na kocyku, wesołej muzyki, która wreszcie zacznie pasować do otoczenia. Otwartych okien i zapachu lata, takiego, który pierwszy raz ma szansę nie kojarzyć się ze smutkiem. Bycia sama, ale z nim obok. Słuchania muzyki, śpiewania w samochodzie, wygłupiania się. Nawet tańca, chociaż przecież nie tańczę. Tworzenia z niedoskonałych chwil idealnych wspomnień, bo perfekcjonizm jest nudny, liczą się uczucia. Nowych doświadczeń. Silnych emocji.
Cztery Wieki Później
Jakisproblem
14:44
3034 d2b6 500
Jakisproblem
14:20
Reposted fromMoonTide MoonTide vianosiemka nosiemka
Jakisproblem
11:30
Reposted fromteijakool teijakool viajunior13 junior13
Jakisproblem
11:26
3017 32fb
Reposted frommalarudapizda malarudapizda viasoko soko
Jakisproblem
11:21
1332 ecff
Reposted fromczajnikq czajnikq viaduchessa duchessa
Jakisproblem
11:08
Reposted fromjustshineon justshineon viaasalluhi asalluhi

May 10 2017

Jakisproblem
14:06
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaxal xal
Jakisproblem
14:06
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaendemit endemit
Jakisproblem
14:04
Jakisproblem
14:03
0857 58f7 500
Reposted frommosiek mosiek viaxal xal
Jakisproblem
14:03
0452 1a3c
Reposted fromMeely Meely viaxal xal
Jakisproblem
14:02
4806 d5ce
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxal xal
14:02
1404 711b
Reposted fromredblog redblog viaxal xal
Jakisproblem
14:02
0535 703e 500
Reposted fromamoniak amoniak viaxal xal
Jakisproblem
12:30
Jakisproblem
12:11
6846 8607
Reposted fromnazarena nazarena viacomiendolirica comiendolirica
08:16
0905 8f80 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasadporn sadporn
08:14
6822 f8d7
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaslova slova

May 09 2017

Jakisproblem
08:18
5540 cadb
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl