Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

Jakisproblem
15:41
  Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
Jakisproblem
15:41
3471 5018
Reposted fromGIFer GIFer viaTamahl Tamahl
Jakisproblem
15:33
4970 b54d
Reposted frompierdolony pierdolony viapodprzykrywka podprzykrywka
Jakisproblem
15:33
5969 2ced
Reposted frombecurious becurious viapodprzykrywka podprzykrywka
Jakisproblem
14:31
- Widziałem wczoraj spadającą gwiazdę.  - O co poprosiłeś los?  - O rzecz banalną, niespodziankę, coś, czego się nie spodziewam albo czego w duchu pragnę, co mogło by mnie ucieszyć. - Lubisz niespodzianki ? - Tak i nie pamiętam już, kiedy ktoś mi jakąś sprawił.
— Rozmowa autobusowa z K. - serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaDzessik Dzessik
Jakisproblem
13:53
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viaelusive elusive
Jakisproblem
13:20
1631 4581
Reposted fromgainaxing gainaxing viaolgush olgush
Jakisproblem
13:18
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation viaLuukka Luukka
Jakisproblem
13:18
3343 1f53
Reposted fromcleanout cleanout viaall-about-kate all-about-kate
Jakisproblem
13:14

May 23 2017

12:10
8731 bea8

femadeofstardust:

acellolover:

mrmeow-meow:

introvertproblems:

JOIN THE INTROVERTNATION MOVEMENT

Don’t mind me, just spreading the word

Or coffee! But yeah, books for the win!

OMG! YES PLEASE

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAboutToday AboutToday
Jakisproblem
09:04
6350 2291 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaHoHo HoHo
Jakisproblem
08:44
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viawredna wredna
08:42
Jakisproblem
08:30
3774 4515 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawredna wredna
Jakisproblem
08:29
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Jakisproblem
08:29
7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
Jakisproblem
08:29
Jakisproblem
08:29
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viaclerii clerii
Jakisproblem
08:20
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viamentispenetralia mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl