Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

Jakisproblem
08:11
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Jakisproblem
08:11
3159 717e 500
Reposted fromrichardth richardth viaHanoi Hanoi
Jakisproblem
08:10
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viahavingdreams havingdreams
Jakisproblem
08:09
2021 245b
Reposted fromzciach zciach viagitana gitana
Jakisproblem
08:09
Jakisproblem
08:09

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viahavingdreams havingdreams
Jakisproblem
07:48
Reposted fromFlau Flau viaasparagus asparagus
Jakisproblem
07:48
5549 6953 500
Reposted fromtfu tfu viaechoes echoes
Jakisproblem
07:48
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viabazinga22 bazinga22
Jakisproblem
07:46
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viaHoHo HoHo
Jakisproblem
07:46
2196 4f4f
Reposted fromkelu kelu viaMagoryan Magoryan

July 13 2017

Jakisproblem
17:37
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops vianaiwna naiwna
17:37
0992 f72f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaslowostwor slowostwor
Jakisproblem
17:37
9719 96b0
Reposted fromjestemzero jestemzero viaslowostwor slowostwor
Jakisproblem
15:16
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Jakisproblem
15:15
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viasmejdi smejdi
Jakisproblem
15:15
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa vianaelienn naelienn
Jakisproblem
15:14
Jakisproblem
15:13
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Jakisproblem
15:13
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl