Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

Jakisproblem
07:41
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viakatastrofo katastrofo
Jakisproblem
07:41
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
Jakisproblem
07:40
Jakisproblem
07:40
4693 ef12
Jakisproblem
07:33
Jakisproblem
07:32
Reposted fromweightless weightless viaSurvivedGirl SurvivedGirl
07:30
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoversensitive oversensitive
Jakisproblem
07:30
6818 81a3
Reposted fromGodislove Godislove viaoversensitive oversensitive
Jakisproblem
07:29
2630 795d
Reposted fromkatsiu katsiu viaoversensitive oversensitive
Jakisproblem
07:21
3374 36b6 500
Reposted fromviren viren viaoversensitive oversensitive
Jakisproblem
07:21
Przypomnij sobie, jak pękało Ci serce, jak byłeś pewny, że już nigdy nie będziesz mógł być szczęśliwy po utracie kogoś lub czegoś, co stanowiło tak wielką wartość dla Ciebie. Czas mijał i pozbierałeś się całkiem dobrze, czyż nie tak było?
Jakisproblem
07:20

July 20 2017

Jakisproblem
09:51
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viawez-wyjdz wez-wyjdz
Jakisproblem
09:03
Jakisproblem
09:00
Reposted fromFlau Flau viaall-about-kate all-about-kate

July 19 2017

Jakisproblem
13:37
2778 bab8 500
Reposted fromlosbananos losbananos viaHypothermia Hypothermia
Jakisproblem
13:07
1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viatoskalatte toskalatte

July 18 2017

Jakisproblem
12:12

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaromantycznosc romantycznosc
Jakisproblem
12:06
Jakisproblem
10:56
8610 01c4
Reposted fromels els viaunterland unterland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl