Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2020

Jakisproblem
19:57
2648 a734
Reposted fromzelbekon zelbekon vianothingwrong nothingwrong
Jakisproblem
19:55
3711 b1a7 500
Jakisproblem
19:55
4453 47ca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatobecontinued tobecontinued
Jakisproblem
19:51
7822 9e5a 500
Reposted fromZircon Zircon viaszarakoszula szarakoszula
Jakisproblem
19:51
6499 5058
Reposted fromszarykamien szarykamien viavongoogen vongoogen
Jakisproblem
19:51
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaszarakoszula szarakoszula
Jakisproblem
19:50

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
Jakisproblem
19:49
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viatobecontinued tobecontinued

February 07 2020

Jakisproblem
13:17

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viacarmenluna carmenluna
Jakisproblem
13:16
Reposted frombukoz bukoz viaBBart BBart

January 23 2020

Jakisproblem
11:35
Reposted fromjedyny jedyny viacarmenluna carmenluna

January 16 2020

Jakisproblem
10:06
3716 f52c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaLuukka Luukka

January 13 2020

Jakisproblem
22:08
1062 5004 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiggertits niggertits
Jakisproblem
22:07
0089 093a 500
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianowaczi nowaczi
Jakisproblem
21:49
8878 aeda 500
Reposted fromgket gket viairmelin irmelin

January 03 2020

Jakisproblem
13:41

Czego nauczył mnie ten rok?

Tego, że nic nie dzieje się przypadkiem. Spotykamy odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie. Ktoś musi odejść z naszego życia i serca, żeby zrobiło się miejsce dla kogoś innego. Czas weryfikuje to, co jest dla nas ważne. Weryfikuje też ludzi. Osoby którym na nas zależy zawsze znajdą sposób żeby być obok.

Trzeba być ostrożnym, ale nie zamykać się na świat. Dobro które dajemy innym zawsze wraca. Być może za jakiś czas i w innej postaci ale wróci. Nie można tracić dobrego serca, tylko dlatego, że wydaje nam się, że świat jest straszny i zły. Trzeba pamiętać, że to serce jest czymś co nas prowadzi przez życie.

Pomoc najczęściej otrzymujemy od osób po których się tego najmniej spodziewamy. Ci ludzie też najczęściej odcisną największy ślad na naszym sercu i spowodują największe zmiany w naszej osobowości.

Nie ma sensu nosić w sobie żalu, czasem trzeba wszystko zostawić i iść dalej. Trzeba wybaczać, ale nie bać się jednocześnie odejść od tego co jest toksyczne.
Jeśli coś czujemy to znaczy, że tak jest. Nie warto tłumić swoich emocji. Nie warto też odkładać niczego na później.
Marzenia są ważne, ale nie zawsze to co nam się wydawało największym szczęściem, tym właśnie jest. Czasem los skazuje nas na więcej niż jesteśmy w stanie znieść. A przeznaczenie daje nam więcej niż na to zasługujemy.

Jeśli droga którą podążamy jest dla nas zbyt trudna to czasem warto się zastanowić czy to jest odpowiednia droga. Nie warto ciągle walczyć z całym światem i nie warto przede wszystkim walczyć z samym sobą.
Życie to jeden wielki chaos. Mimo, że staramy się nad nim zapanować to wciąż jesteśmy jego częścią. A w tym całym chaosie najważniejsze jest żeby mieć kogoś, kto będzie ciepłą przystanią w której będziemy mogli się schować przed wszystkim tym co jest dla nas zbyt trudne.

— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiemoc niemoc

November 12 2019

Jakisproblem
14:31
8467 8669 500
Reposted frommalice malice vianezavisan nezavisan

October 30 2019

Jakisproblem
09:16
Życie za każdą decyzję wystawia rachunek. Nie ma błędów, które można popełnić, nie płacąc.
— Agata Kołakowska - "Kolejny rozdział"

October 23 2019

Jakisproblem
07:41
7031 3fd9 500
Jakisproblem
07:38
5898 c5cd 500
Reposted fromministerium ministerium viaBBart BBart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...