Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2019

Jakisproblem
15:41
0781 2c73 500
Reposted fromerq erq viasiostra siostra
Jakisproblem
15:38
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec? Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaonlyhope onlyhope
Jakisproblem
15:38
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viagregorczykm gregorczykm
Jakisproblem
13:21
Jakisproblem
13:19
5366 5c98
How to picture sadness
Jakisproblem
13:08
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny viaaura-lunaris aura-lunaris
Jakisproblem
13:02

August 08 2019

Jakisproblem
13:22
6010 a59f 500
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
Jakisproblem
13:14
5389 104b 500

July 23 2019

Jakisproblem
17:28
7740 df42 500
Poznań, Garbary
Reposted fromaletodelio aletodelio viacarmenluna carmenluna

July 03 2019

Jakisproblem
09:58
8187 d727 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaNoCinderella NoCinderella
Jakisproblem
09:53
8913 2f03
Reposted fromOhSnap OhSnap viaerrortryagain errortryagain

June 13 2019

Jakisproblem
12:25
9951 2fa8
Reposted fromgreensky greensky viacarmenluna carmenluna
Jakisproblem
09:51
0359 e3c8 500
Reposted fromhagis hagis viaLuukka Luukka

June 11 2019

Jakisproblem
14:03
Grawitacja nie istnieje, to życie po prostu jest ciężkie.
— Stephen King, Doktor Sen
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
Jakisproblem
13:57

June 04 2019

Jakisproblem
13:08
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaHoHo HoHo
Jakisproblem
13:08
Reposted frombluuu bluuu viaLuukka Luukka
Jakisproblem
13:08
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viaszydera szydera

May 30 2019

Jakisproblem
20:17
1775 8cb2
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...